Gebruiksvoorwaarden

1.0 Privacy

1.1 Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Tenzij de gebruiker zich hiertegen verzet, kunnen zijn gegevens gebruikt worden om hem op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van de beheerder (internet initiatieven, acties, en andere). Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een email te sturen via onze website www.kustverhuur.com U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht laten wijzigen.

1.2 Doorgeven van gegevens aan derden

Volgende gegevens zullen NIET doorgegeven worden aan andere bedrijven of websites waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, email adres.

1.3 Cookies

Bij internetbezoek plaatst de website cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar deze website surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt; bedoeling is dan, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

1.4 Opmerking

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren via onze website www.kustverhuur.com. Voor meer algemene informatie kan u steeds de Commisie voor de bescherming van de levenssfeer bij het Ministerie van Justitie (http://www.privacy.fgov.be) Lees ook onze disclaimer voor de voorwaarden en rechten van onze aangeboden diensten.